Ole Martin Lappen

Ole Martin Lappen (født 10. september 1867, død 15. april 1943) var en norsk gårdbruker og politiker. Han representerte Arbeiderdemokratene på Stortinget i periodene 1910-1919 og 1922-1924.

Lappen var sønn av en gårdbruker i Hov sogn i Søndre Land. I yngre år arbeidet han som snekker og tømrerer, til han i 1895 tok over farsgården og drev denne.

Han fikk plass i herredsstyret i 1896 og var ordfører i Søndre Land fra 1907 til 1922. I omtrent 10 år var han styremedlem i Venstres amtsforening, før han i 1906 vart kretsformann for Arbeiderdemokratene. Han hadde mange verv, og var blant annet ordfører i representantskapet i den lokale sparebanken og styremedlem i Valdresbanen.

Lappen representerte kretsen Hadeland og Land på Stortinget frå 1910 til 1918. Han var medlem i Sosialkomiteen, nestformann 1913-1918. Ved stortingsvalget høsten 1918 nådde han ikke opp, men kom tilbake på Stortinget 1922-1924, da med plass i Landbrukskomiteen. I alle stortingsperiodene var han innvalgt for Arbeiderdemokratane.